La carta que el teu fill Adolescent no et pot escriure

Una carta que va dirigida a tu mare i pare que vius, pateixes aquesta etapa tan colpidora, on tots els teus esquemes i estructures s´enfonsen, com les del teu fill, on no trobes explicacions als comportaments on et preocupes i desesperes i et sents dolgut per tot el que fa i tot el que et diu i de passada et sents culpable per no saber si ho estàs fent prou bé o si t´has equivocat.

A vegades no reconeixes al teu fill i si som sincers tampoc ens reconeixem nosaltres mateixos en les reaccions. Sents que t’han dibuixat un nou camí en la vida que no saps com travessar, m’haig de reinventar com a pare mare per a donar resposta a aquest moment en la relació amb el meu fill adolescent, és un repte per a ell i també per a mi.

Una carta que vol inspirar-te pare a possar-te a la meva pell.

Benvolgut pare/mare :

Aquesta és la carta que m’agradaria poder-te escriure.

Ara nosaltres estem en un moment de lluita. Ho necessito. Necessito aquesta lluita. No puc dir-t’ho perquè no tinc el llenguatge per a fer-ho i tampoc tindria sentit. Però necessito aquesta lluita. Lamentable, ho sé.

En aquest moment necessito odiar-te però necessito que sobrevisquis a això. Necessito que sobrevisquis al meu odi i que m’odiis. Necessito aquesta lluita malgrat jo també l’odii. De què tracti aquesta lluita, no és important: toc de queda, tasques domèstiques, el desordre de la meva habitació, les sortides, les estades, deixar, no deixar, parelles (noi o noia), els no-amics, els mals amics… Tant se val. Necessito lluitar-hi i necessito que em contraataquis.

Necessito desesperadament que sostinguis l’altre extrem de la corda. Necessito poder-m’hi arrepenjar fort, perquè jo colpejaré el meu extrem mentre no trobi els punts de suport en aquest nou món. Això em fa sentir dins d’ell.  Solia saber qui era jo, qui eres tu, qui érem. Però en aquests moments no és així.

En aquest moment estic buscant els meus marges i a vegades només els puc trobar quan estic tibant de tu. Quan empenyo tot el que solia conèixer al marge, llavors sento que existeixo i per un minut puc respirar. Sé que anheles el nen dolç que vaig ser. Ho sé perquè jo també anhelo aquell nen, i part d’aquesta enyorança és el que resulta tan dolorós per mi en aquest moment.

Necessito aquesta lluita i necessito adonar-me que és indiferent el grans o dolents que siguin els meus sentiments a vegades, aquests no ens destruiran ni a tu ni a mi. Necessito que m’estimis en el meu pitjor moment, fins i tot quan sembli que jo no t’estimi.  

Necessito que t’estimis a tu mateixa i a mi, que ho facis pels dos en aquest moment. Sé que és una merda no agradar i ser etiquetat com el dolent. Interiorment em sento de la mateixa manera, però necessito que ho toleris i que altres adults t’ajudin. Perquè jo no puc en aquest moment. Si vols reunir-te amb els teus amics i tenir una xerrada sobre com  ‘sobreviure a la ràbia del teu fill adolescent” per mi està bé. O parlar de mi a les meves espatlles, per mi no és important. Això sí, no m’abandonis ni et rendeixis en aquesta lluita. Ho necessito.

Aquesta és la lluita que m’ensenyarà que la meva ombra no és més gran que la meva llum. Aquesta és la lluita que m’ensenyarà que els sentiments desagradables no signifiquen el fi d’una relació. Aquesta és la lluita que m’ensenyarà a escoltar-me a mi mateix, malgrat que per això pugui decebre els altres.

I aquesta particular lluita acabarà. Igual que qualsevol tempesta, acabarà passant de llarg. Jo l’oblidaré i tu l’oblidaràs. Llavors tornarà. I novament necessitaré que t’agafis  amb fermesa a l’extrem de la corda. Això ho necessitaré una vegada i una altra, potser durant anys.

Sé que no hi ha res intrínsecament satisfactori per tu en aquest treball. Sé que probablement mai t’ho agrairé prou o que fins i tot podré no reconèixer que vas estar al meu costat. De fet, probablement et criticaré per tot aquest treball tan dur. Semblarà com si res del que facis sigui suficient. I no obstant això, estic confiant exclusivament en la teva capacitat de romandre en aquesta lluita. No importa tot el que discutim. No importa del mal humor que em posi.  No importa que calli o em mostri indiferent.

Si us plau, aferra’t a l’altre extrem de la corda. Realment sé que estàs fent la feina més important que ningú altre podria fer per a mi en aquest moment.

El seu fill adolescent, que t’estima.

Journey Through Trauma: A Trail Guide to the 5-Phase Cycle of Healing Repeated Trauma

By Gretchen L. Schmelzer PhD

 

La carta que tu hijo Adolescente no te puede escribir

Una carta que va dirigida a ti madre y padre que vives, sufres esta etapa tan sobrecogedora, donde todos tus esquemas y estructuras se hunden, como los de tu hijo, donde no encuentras explicaciones en los comportamientos donde te preocupas y desesperas y te sientes dolido por todo lo que él hace y todo él que te dice y de paso te sientes culpable por no saber si lo estás haciendo bastante bien o si te has equivocado.

A veces no reconoces a tu hijo y si somos sinceros tampoco nos reconocemos nosotros mismos en nuestras reacciones. Sientes que te han dibujado un nuevo camino en la vida que no sabes como atravesar, me tengo que reinventar como padre/madre para dar respuesta en este momento a la relación con mi hijo adolescente, es un reto para él y también para mí.

Una carta que quiere “inspirarte” padre, para que te pongas en mi piel.

Querido pare/madre :

Esta es la carta que me gustaría poder escribir. Ahora nosotros estamos en un momento de lucha. Lo necesito. Necesito esta lucha. No puedo decírtelo porque no tengo el lenguaje para hacerlo y tampoco tendría sentido. Pero necesito esta lucha. 

Lamentable, lo sé. En este momento necesito odiarte pero necesito que sobrevivas a esto. Necesito que sobrevivas a mi odio y que me odies. Necesito esta lucha a pesar de yo también la odio. 

De lo que trate esta lucha, no es importante: toque de queda, tareas domésticas, el desorden de mi habitación, los salidas, las estancias, dejar, no dejar, parejas (chico o chica), los no-amigos, los malos amigos… Tanto da. Necesito luchar y necesito que me contraataques. Necesito desesperadamente que sostengas el otro extremo de la cuerda. 

Necesito poderme sostener fuerte, porque yo golpearé mi extremo mientras no encuentre los puntos de apoyo en este nuevo mundo. Esto me hace sentir dentro de él. Solía saber quién era yo, quién eras  tu y quién éramos nosotros. Pero en estos momentos no es así. 

En este momento estoy buscando mis márgenes y a veces solo los puedo encontrar cuando estoy tirando de ti. Cuando empujo todo lo que solía conocer al margen, entonces siento que existo y por un minuto puedo respirar. Sé que anhelas el niño dulce que fui. Lo sé porque yo también anhelo aquel niño, y parte de esta añoranza es lo que resulta tan doloroso para mi en este momento. 

Necesito esta lucha y necesito darme cuenta que es indiferente lo grandes o malos que sean mis sentimientos a veces, estos no nos destruirán ni a ti ni a mí. Necesito que me quieras en mi peor momento, incluso cuando parezca que yo no te quiera. 

Necesito que te quieras a ti misma y a mí, que lo hagas por los dos en este momento. Sé que es una mierda no gustar y ser etiquetado como el malo. Interiormente me siento del mismo modo, pero necesito que lo toleres y que otros adultos te ayuden. Porque yo no puedo en este momento. 

Si quieres reunirte con tus amigos y tener una charla sobre como; ‘sobrevivir a la rabia de tu hijo adolescente” por mí está bien. O hablar del mí a mis espaldas, para mi no es importante. Eso sí, no me abandones ni te rindas en esta lucha. Lo necesito. 

Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más grande que mi luz. Esta es la lucha que me enseñará que los sentimientos desagradables no signifiquen el fin de una relación. 

Esta es la lucha que me enseñará a escucharme a mí mismo, a pesar de que por eso pueda decepcionar los otros.

Y esta particular lucha acabará. Igual que cualquier tormenta, acabará pasando de largo. Yo lo olvidaré y el tu lo olvidarás. Entonces volverá. Y nuevamente necesitaré que me cojas con firmeza al extremo de la cuerda. Esto lo necesitaré una y otra vez, quizás durante años.

Sé que no hay nada intrínsecamente satisfactorio para ti en este trabajo. Sé que probablemente nunca te lo agradeceré bastante o que incluso podré no reconocer que estuviste a mi lado. De hecho, probablemente te criticaré por todo este trabajo tan duro de llevar. Parecerá como nada de lo que hagas sea suficiente. Y sin embargo, estoy confiando exclusivamente en tu capacidad de permanecer en esta lucha. No importa todo lo que discutamos. No importa del mal humor que me ponga. No importa que me calle o me muestre indiferente.

Por favor, aférrate al otro extremo de la cuerda. Realmente sé que estás haciendo el trabajo más importante que nadie podría hacer por mí en este momento.

Tu hijo adolescente, que te quiere.

By Gretchen L. Schmelzer PhD